החלפת לינקים

מי שרוצה לפרסם את האתר שלו/ה אצלי

צריכ/ה להודיע לי בפורום:

שם:

שם האתר:

ולשים באנר:

הוא צריכ/ה גם לכתוב איפה הוא שם את הבאנר שלי: