לא להיכנס!

 

למה נכנסתם?אתם לא יודעים לקרוא?

אתם לא רואים שכתוב בבירור שהכניסה

לכאן אסורה?

 

טוב,אתם סתם מבזבזים את הזמן

שלכם פה,וגם את שלי.

 

טוב, תצאו מפה בבקשה,אין כאן שום

דבר שיכול לעניין אתכם.

 

אתם לא מבינים עברית?

אתם לא רואים שאתם לא רצויים כאן?

שהעמוד הזה לא נועד בשבילכם?

 

 נשבר לי מכם.

מה אתם חושבים שאני מסתירה כאן

משהו שאתם צריכים כמו אויר לנשימה?

 

טוב אני יוצאת מפה.

אין לי מה לעשות כאן יותר.

 אז בי.

 

עכשיו עברתם כל גבול.

אני קוראת למשטרה עכשיו אם אתם

לא יוצאים מפה.

[סתם,סתם]

 

נו באמת,מה יש לכם?

אתם לא יודעים לוותר?

טוב אני עפה מפה.

[מקווה שגם אתם...]

טוב אז צ'או!

[אם כבר נכנסתם אז תרדו למטה...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד קצת למטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד קצת למטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד טיפונת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עכשיו עופו

כי אתם מבזבזים

 את הזמן שלי ושלכם.